lørdag 20. november 2010

Mon tro: Hvilken kvinne er det Ringes skal ære? Her er to bildevitser av damer som 
jeg har sett på Facebook i dag.
Hva synes folk flest? 

mandag 12. juli 2010

Nusse 82 årTegnet av Hanna Elisabeth Dean-Refsum
Hun skiver: ” Jeg har hatt henne liggende sammenrullet i årevis
Nusse satt modell for Gustav, Edvard og meg”

Hanna har også en Hageblogg og har skrevet den vidunderlige diktsamlingen "Stille Lengde".

Et friområde å ha glede av

Hei Jorunn Solli,

Jeg sender deg et bilde av Ekebergskogen. Jeg vet ikke helt hvor parken skal ligge, men dette er tatt oppe på platået der man har utsikt til fjorden.
Dette er et friområde som jeg har stor glede av. Her er det et rikt fugle og planteliv og mange ekorn.
Ellers er mange av de grønne lungene i byen parker. Ekebergskogen som er en "naturlig" skog i byen er for meg unik. Her kan man søke skogens ro og stillhet.
E

Himself

mandag 14. juni 2010

Heia Kaare Stang

Skulpturgave med bismak 

Sjekk linken over å se hva han skriver

onsdag 21. april 2010

ÅPENT MØTE OM REGULERINGSPLANEN FOR EKEBERG ONSDAG 21. APRIL KL. 19.15 i KFUM-hallen

ÅPENT MØTE OM REGULERINGSPLANEN FOR EKEBERG ONSDAG 21. APRIL KL. 19.15 i KFUM-hallen (på Ekebergsletta).

”Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen” er nylig opprettet. Vi ønsker å hindre at Oslo kommune vedtar en reguleringsplan som bidrar til at Ekebergskogen forsvinner ved at Christian R...ingnes får etablere en park med skulpturer og bygge ned skogarealene.
I tillegg til oppsetting av 100 kvinneskulpturer på opptil 20 meters høyde, inneholder planutkastet 5 bygningsstrukturer inne i skogen som medfører felling av trær og opphør av leveområder for planter og dyr. Stiene, gangveien, skulpturene og landskapselementer skal i tillegg lyses opp.

Møt opp!